این رویداد در ساعت  03:36 بامداد روز دوشنبه به وقت محلی (فرانسه) آغاز شده و در ساعت 05:12 بامداد دقیقه کامل خواهد شد و در ساعت 08:46 بامداد همان روز به پایان خواهد رسید. بر اساس تحقيقات منجمين، بامداد دوشنبه ٢١ ژانويه ٢٠١٩ برابر با اول بهمن ماه ١٣٩٧ خسوف (ماه گرفتگى)...

ادامه مطلب