درباره مرکز

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید
ارتباط

مرکز اسلامی فرانسه

با توجه به گسترش سریع و وسیع اسلام در جهان و گرایش روز افزون به اسلام، و همچنین نیاز جامعه اسلامی به مراجعه و دریافت معارف اسلام و رفع نیازهای دینی در عرصه های مختلف شخصی و اجتماعی زندگی خود، توسعه و تاسیس هرچه بیشتر مراکز اسلامی که بتواند اسلام واقعی را به جهانیان ارائه کند را ضرورتی حتمی می سازد.

و آنچه که این ضرورت را چندین برابر مینماید ظهور حرکتهای فکری و اعتقادی منحرف، افراطی، خشن و متعصب که چهره اسلام و آیین رحمت الهی را خدشه دار نموده است.

لذا با هدف تبیین اسلام ناب، اسلام مبتنی بر فهم صحیح قرآن و عترت، اسلام عقل و منطق، اسلام وحدت و همدلی، اسلام محبت و رحمت، اسلام همزیستی و عدالت و اسلام ضد افراطی گری و خشونت، مرکز اسلامی فرانسه در ماه ژانویه ۲۰۱۶ و با اهداف ذیل تاسیس گردید.

  • برگزاری مراسم دینی و فرهنگی.
  • انجام امور حسبیه، ازدواج و طلاق و جوابگویی به سؤالها و شبهات دینی، شرعی و فکری.
  • انجام فعالیتهای آموزشی و فرهنگی اجتماعی در سطوح و زمینه های مختلف.
  • ایجاد ارتباط و همکاری فعال با مؤسسات دینی، فرهنگی ، علمی و فلسفی.
  • برقراری ارتباط و تفاهم با سایر ادیان و نیز ایجاد ارتباط با مراکز و مؤسسات دینی و فرهنگی با هدف معرفی اسلام و برقراری صلح، امنیت، برادری، و قبول و تحمل همدیگر در جامعه.
  • با استفاده از ابزارهای گوناگون، سعی و کوشش در محکوم نمودن هر نوع خشونت و افراطی گری در جامعه در ضمن ارائه قرائتی از اسلام که متناسب با جامعه امروزی باشد.
  • تالیف، ترجمه و نشر کتاب و نشریات جهت معرفی اسلام ناب.
X